Styrketräning förbättrar mental hälsa, fysisk hälsa och livskvalitet

Någon minnesgod läsare kanske kommer ihåg två artiklar jag skrev för Styrkelabbet förra året. Den ena gick igenom en studie som visade på kopplingar mellan styrketräning och förbättrad hjärt- och kärlhälsa. Den andra handlade om en meta-analys som visade att styrketräning är en effektiv metod för att behandla symptom på depression.

Nu har det publicerats ännu en meta-analys, som visar att styrketräning är positivt för inte bara en eller ett par hälsorelaterade saker. Resultaten visar att styrketräning är ett veritabelt ymnighetshorn av hälsobefrämjande effekter.

Den nya meta-analysen i fråga går igenom vilken effekt styrketräning har på hälsorelaterad livskvalitet hos äldre. Man samlade in data från alla randomiserade och kontrollerade studier på individer över 50 års ålder som publicerats på området sedan 2008 och sammanställde denna data i ett överskådligt format. Sexton studier uppfyllde kriterierna för att inkluderas.

Man graderade indikatorer av hälsorelaterad livskvalitet enligt ett avancerat så kallat HRQoL-instrument, SF-36/12. Dessa indikatorer var fysisk funktion, kroppssmärtor, fysisk rollfunktion, allmän hälsa, mental hälsa, emotionell rollfunktion, social funktion och livskraft.

Den största positiva effekten av styrketräning såg forskarna på mental hälsa och kroppssmärtor. Äldre som ägnar sig åt styrketräning mår alltså bättre psykiskt och har mindre ont i kroppen än de som inte gör det.

Vid en första analys kunde forskarna inte se några positiva effekter av styrketräning på emotionell rollfunktion, social funktion eller fysisk rollfunktion, men man upptäckte att det i alla tre fallen berodde på resultaten från en enskild studie som satte sig på tvären, med resultat som gick emot strömmen. Uteslöt man resultaten från den studien, fann forskarna att styrketräning hade positiva effekter på alla indikatorer på hälsorelaterad livskvalitet.

Bättre bevis än så här på att styrketräning är en livslång aktivitet som blir allt viktigare ju äldre man blir finns inte. Styrketräning gör inte bara att man blir starkare och ser bättre ut med eller utan kläder, utan förbättrar även livskvaliteten när man blir äldre.

Det är aldrig för sent att börja styrketräna, bara för tidigt att sluta.

Referens

Health Promot Perspect. 2019; 9(1): 1–12. The effect of resistance training on health-related quality of life in older adults: Systematic review and meta-analysis.Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.