Nikotin: så påverkas din kropp, din hälsa och din träning

Nikotin är en psykoaktiv substans med påtagliga effekter på din kropp, hjärna och nervsystem. För många ringer varningsklockor när de hör ordet nikotin, i och med kopplingen till cigaretter, men samtidigt använder idrottare nikotin för att förbättra sin prestationsförmåga.

Vad är nikotin, har du nytta av det i din träning, eller är hälsoriskerna så stora att du bör undvika det till varje pris? I den här artikeln hittar du svaren på de frågorna och många fler.

Den här artikeln var från början en YouTube-video. Gillar du att få din information den vägen istället för att läsa långa artiklar, går det precis lika bra att titta på den. Jag går inte igenom något annat i den här artikeln, även om jag dyker djupare in i ämnet. Dessutom hittar du förstås referenser till allt här.

Vad är nikotin?

Nikotin är världens näst mest populära psykoaktiva substans, utkonkurrerad endast av koffein.1 Användarna får sitt nikotin genom att röka cigaretter, cigarrer eller pipa, eller genom rökfri tobak som tuggtobak, snus och luktsnus, varianten av snus som dras upp i näsan. Dessutom återfinns nikotin i produkter avsedda för rökavvänjning, som tuggummi, plåster, nässpray, inhalatorer, pastiller och tabletter. Dessa produkter är också populära bland idrottare som inte använder dem för att sluta röka, utan för att komma åt nikotinets påstådda prestationsförbättrande egenskaper utan att behöva bruka tobak.

Som du säkert känner till produceras nikotin i tobaksplantan och återfinns därmed i tobaksprodukter. Nikotin utför upp till 3 % av tobakens torrvikt.2 Du hittar även nikotin i en del av maten du äter, framförallt i potatisväxter som tomater, äggplantor och givetvis potäten själv. Mängderna du får i dig från kosten är så små att de inte påverkar vare sig positivt eller negativt, även om du är en potatisälskare av rang.3

I den här artikeln tänker jag inte gå igenom nikotinets farmakologi, utan fokusera på hur det påverkar dina kropp, din hälsa och din träning.

De fysiologiska effekterna du får av nikotin är mycket väl undersökta. Din puls ökar och ditt blodtryck stiger.4 5 6 Det här är saker man känt till i mer än 100 år. Dina nivåer av adrenalin ökar, vilket leder till större lipolys.7 Lipolys är när du bryter ned fria fettsyror som du sedan kan använda som bränsle.

Lika beroendeframkallande som kokain?

Det råder inga tveksamheter om att nikotin är en mycket beroendeframkallande liten alkaloid, enligt forskning fullt jämförbar med alkohol och till och med kokain eller heroin.8 Nikotin aktiverar ett antal receptorer, signaler och neurologiska system i hjärnan som styr belöning och beroende.9

Alla källor till nikotin är dock inte lika beroendeframkallande. Rökning är klart effektivast i sammanhanget. Det beror till stor del på skillnaden i upptagshastighet från lungorna jämfört med munhålan eller huden.10 11

När du drar ned cigarettrök i lungorna, når den i princip omedelbart ut i de små luftvägarna och lungblåsorna. Dessa har en jättestor total volym, vilket gör att allt nikotin blixtsnabbt passerar cellmembranen och tar sig ut i blodet. Nikotinet löser sig dessutom extremt väl i vätskan i lungorna som har ett PH på 7,4.  När du drar ett bloss på en cigarett tar det inte längre tid än 10–20 sekunder innan nikotinet når hjärnan.12 13 Det är snabbare än om du hade injicerat nikotinet rakt ut i blodet.

Det här gör cigarettrökning så beroendeframkallande. Du utsätter din hjärna för stora mängder nikotin efter varje bloss. Nikotinet lagras också i en rökares vävnader under en dags rökande och exponerar hjärnan dygnet runt. Dessutom gäller samma principer som vid rökning som vid träning: du blir bra på det du gör. Som van rökare anpassar du din rökning så du får i dig maximalt med nikotin. Det betyder att du får i dig lika mycket nikotin per bloss av cigaretter med mindre nikotin, eftersom din hjärna får dig att omedvetet ändra sättet du drar ned röken i lungorna på.14

Om du snusar eller tuggar tobak får du inte samma snabba upptag av nikotinet. Du tar upp nikotinet från rökfria tobaksprodukter genom munhålans slemhinnor, vilket är mindre effektivt. Lägger du in en snus tar det runt 30 minuter innan mängden nikotin i blodet når maximala nivåer. De håller sig sedan där eller minskar bara en aning under loppet av två timmar innan de börjar dala snabbare.15 Din totala nikotinexponering blir faktiskt större av snus än av rökning, men nikotinet når alltså inte hjärnan lika snabbt. När du får nikotin från cigaretter utsätter du hjärnan för stora mängder nikotin efter varje bloss. Nikotin du får från snus måste passera slemhinnorna i munnen ut i blodet. Det blodet passerar sedan inte blod-hjärnbarriären till hjärnan omedelbart, utan det tar längre tid.

Nikotin från all nikotinersättning, vare sig det är plåster, tuggummi eller något annat, absorberas över längre tid. Dessutom är mängderna nikotin du får i dig mindre. 

Det tar omkring en timme innan nikotinet från plåster dyker upp i blodet. Tillverkarna av nikotinplåster använder även olika former av time release-mekanismer, där nikotinet successivt utsöndras och tas upp. Nikotin tas dock väl upp genom huden. Så bra att arbetare på tobaksplantager som inte bär tillräcklig skyddsutrustning kan råka ut för nikotinförgiftning.

Du tar upp långt från allt nikotin i nikotintuggummi. Det beror till stor del på att du sväljer en betydande andel av nikotinet. Det leder till så kallad förstapassagemetabolism, alltså att nikotinet går igenom mag-tarmkanalen och levern och bryts ned där. Du tar bara upp 50–80 % av nikotinet från avvänjningsprodukter som går via munnens slemhinnor.16 17

Nikotin du får från produkter avsedda för nikotinavvänjning har inte alls samma beroendeframkallande effekt som till exempel rökning.18 De flesta kan sluta när de så önskar.

Negativa hälsoeffekter av nikotin

Nikotin är hos gemene man eller kvinna framförallt kopplat till rökning och annat tobaksbruk. När det gäller cigaretter är nikotin antagligen det minst hälsovådliga ämnet du får i dig om du röker. Cigaretter innehåller ett otal skadliga substanser, och det är inte direkt kontroversiellt att säga att rökning dödar. Det är dock inte nikotinet du tar skada av.

Därmed inte sagt att nikotin är helt harmlöst. Tvärtom är nikotin mycket giftigt och direkt dödligt om du får i dig tillräckligt mycket på en gång. Sådana mängder kan du dock inte få i dig genom tobak eller genom att använda andra källor till nikotin.

Hjärta, kärl och blodtryck

Nikotin påverkar utan tvekan hjärt- och kärlsystemet ordentligt. Det verkar dock inte medföra någon speciella risk för negativa konsekvenser eller hälsoeffekter på sikt, inte ens hos personer med hjärtproblem. Hundratals studier på personer som får långvarig nikotinbehandling med plåster kommer fram till att bröstsmärtor och problem med hjärtrytmen som resultat av nikotinbruk är sällsynta.

Den senaste Cochrane-översikten, en av de bästa och mest välkända vetenskapliga översikterna kring det mesta som rör medicin och hälsa, kommer fram till att 2,5 % av deltagare i studier som får nikotinersättning vid rökavvänjning upplever bröstsmärtor under tiden. Motsvarande siffra för kontrollgrupper som inte får nikotin är 1,4 %. Nikotin verkar alltså öka risken för bröstsmärtor och störd hjärtrytm, men skillnaden är liten. Allvarliga hjärtproblem är extremt ovanliga, och det finns inga bevis alls för att nikotin ökar risken för hjärtattacker.19

När du använder nikotin stiger ditt blodtryck och ditt hjärta börjar slå fortare. Det verkar dock inte vara farligt för friska individer. Om du lider av någon form av hjärt- och kärlsystem bör du sannolikt undvika eller minimera ditt bruk av nikotin, även om studier inte ser några samband mellan nikotin och allvarliga kardiovaskulära konsekvenser. Även om nikotin kanske inte är direkt farligt ens om du har problem med hjärtat, är det knappast bra.

Cancer

Nikotin i sig ger sannolikt inte cancer.20 Det är lätt att dra kopplingen mellan nikotin och cancer, eftersom cigarettrökning bevisligen orsakar cancer. Tobaksrök innehåller minst 69 ämnen klassade som cancerframkallande.21 Du hittar inte nikotin bland dessa. 

Däremot är det möjligt att nikotin ökar tillväxten av redan existerande tumörer. Flera studier visar att nikotin åstadkommer celltillväxt i vissa vävnader och leder till angiogenes, det vill säga bildandet av nya blodkärl från redan existerande sådana. Om det här även innebär flera cancerceller och metastaser, dottertumörer, för någon som redan har cancer är fortfarande oklart, men nyare forskning pekar på att det är möjligt.22 23 24 25 

Sårläkning

Nikotin försämrar sårläkningen.26 Det minskar blodflödet till huden och åstadkommer en syrebrist i närliggande vävnad. Är det här något du behöver oroa dig för om du är frisk i övrigt. Nej, sannolikt inte. Men det är förstås inte något att sträva efter heller. Du vill alltid att eventuella sår läker så fort som möjligt. Och har du redan problem med sårläkning på grund av mediciner eller sjukdomar gör du säkert bäst i att hålla dig borta från något som försämrar saken ännu mer, som nikotin.

Insulinresistens

Nikotin bidrar till insulinresistens, kanske genom att stimulera frisättningen av katekolaminer och hormoner som kortisol och tillväxthormon. Dessutom aktiverar nikotin ett protein som skapar insulinresistens i fettvävnaden. Att rökare utvecklar insulinresistens är väldokumenterat, men man ser även kopplingar mellan nikotin från till exempel nikotintuggummi och insulinresistens. Insulinresistens är ett förstadium till diabetes typ 2, och även om nikotin inte ger diabetes på egen hand, är det tänkbart att det kan bidra till utvecklingen om du är i riskzonen.27 28 29

Nikotin under graviditet

Rökning under graviditet är kopplat till en rad negativa konsekvenser för fostret, från en större risk för missfall till sämre kognitiv utveckling och beteendemässiga problem hos barnet.30 Nikotin passerar utan problem moderkakan och når fostret på en halvtimme.31 Det gör också att blodflödet genom moderkakan fungerar sämre, med resultat att fostret får mindre syre och näring.32

Nikotin från andra källor än tobak är sannolikt betydligt mindre riskfyllt för fostret än rökning.33 Om du röker, är nikotin från produkter avsedda för rökavvänjning ett bättre och säkrare alternativ. Men kan du undvika att utsätta fostret för nikotin överhuvudtaget är det säkert det allra bästa.

Sömn

Även din sömn påverkas negativt av nikotin.34 Du både sover mindre och sämre. Din REM-sömn förkortas och det tar längre tid innan du når den. Att få tillräckligt med kvalitativ sömn är avgörande för både din hälsa och din träning, och nikotin är alltså ett minus på sömnkontot. Dessutom är det ett dosrelaterat förhållande: mer nikotin, desto sämre sömn.

Precis som med kaffe och koffein hävdar många att de inte sover sämre av nikotin. Kanske upplever det verkligen att så är fallet. Men mäter man saken under kontrollerade förhållanden ser man klara sömnstörningar, även om du själv inte märker det. Du kan till exempel inte själv kontrollera din djupsömn.

Benhälsa

Tobaksrökning är kopplat till sämre benhälsa. Många ämnen i en cigarett påverkar skelettet och benmassan negativt, men nikotin är också en bov i sammanhanget.

Nikotin hämmar bildandet av osteoblaster, en typ av benceller som är avgörande din bentäthet och för att du ska kunna bygga benvävnad. Vid höga doser dödar nikotin till och med celler i benmassan.35 Inte bra, med andra ord. Det här är kanske de mest uppenbara av alla negativa effekter nikotin utövar. 

Utöver ovanstående punkter finns det mängder av hälsorelaterade saker som skulle kunna påverkas negativt av nikotin med tanke på effekterna det har på hjärnan, nervsystemet och kroppen. Kroniska inflammationstillstånd, försämrade kolesterolvärden, förhöjt blodtryck och till och med blodproppar – risken att drabbas av dessa saker ökar vanligtvis av effekterna som tillskrivs nikotin. I observationsstudier ser man dock inte dessa problem i högre utsträckning hos nikotinanvändare. Man gör det definitivt hos rökare, men inte hos personer som brukar nikotin i andra former.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ja, nikotinbruk medför risken för negativa hälsoeffekter. I de doser du får i dig genom ett genomsnittligt bruk går det dock inte säga att nikotin automatiskt är skadligt eller att hälsoriskerna är direkt överväldigande. Röker du är det andra ämnen som skadar din kropp.

Positiva effekter av nikotin

Det var de viktigaste negativa effekterna. Men positiva effekter då? Då syftar jag på hur nikotin påverkar din kropp och hälsa i allmänhet, inte prestation och träning.

Pigg, alert och bättre minne

Nikotin binder till receptorer i hjärnan och frisätter dopamin, serotonin, glutamat, acetylkolin och andra neurotransmittorer inblandade i kognitiv funktion.36 Du blir mer alert och din reaktionsförmåga förbättras en aning. Nikotin aktiverar också områden i hjärnan som styr motoraktivering och uppmärksamhet. Dessutom stimulerar det receptorer och områden i hjärnan som styr inlärning och minnesförmåga.37

Alzheimers och Parkinsons

Nikotinets effekter på hjärnan gör också att man forskar kring nikotin och sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons.

Patienter med Alzheimers sjukdom som använder nikotinplåster förbättrar till exempel sin uppmärksamhetsförmåga.38 39 Äldre som uppvisar åldersrelaterade tecken på nedsatt kognitiv förmåga men som inte har Alzheimers förbättrar den lite grann med hjälp av nikotin.40

När det gäller Parkinsons sjukdom vet man sedan länge att personer som brukar tobak drabbas mer sällan än genomsnittet.41

Det här gäller även för rökare. Man brukar tillskriva nikotin den effekten. Ingenting annat i cigaretter har några kända egenskaper som borde påverka saken. Senare års forskning visar att nikotin minskar nivåerna av enzymet SIRT6 i hjärnan.42 Höga nivåer av SIRT6 är kopplat till just Parksinsons sjukdom, och nikotin skulle då kunna skydda neuronerna genom att dämpa frisättningen enzymet. Det kan åtminstone delvis förklara den omvända kopplingen mellan tobak och Parkinsons. Nikotin verkar dock inte bromsa sjukdomen för den som väl drabbats, men skyddar kanske mot att utveckla den till att börja med.

Ulcerös kolit

Nikotin verkar också ha positiva effekter vid ulcerös kolit. Det ger ett tjockare slemlager i tjocktarmen och motverkar även inflammationer i tarmen.43 Som behandlingsmetod mot ulcerös kolit är nikotin användbart tillsammans med traditionella sådana som mesalazin eller glukokortikoider.44

Sömnapné

Även om nikotin försämrar sömnen, finns det forskning som pekar på att det kan vara bra om du lider av sömnapné.45 Nikotin stimulerar musklerna i de övre luftvägarna, vilket kan mildra symptomen under de första sömntimmarna, när nivåerna av nikotin i blodet är som högst. Hur det påverkar sömnapné natten igenom är dock oklart.46 Och sover du sämre är det kanske ett mindre lyckat alternativ för att behandla saken.

Kroppsvikt

Nikotin minskar kroppsvikten eller motverkar viktökning genom flera mekanismer.47

Dels ökar det din kaloriförbrukning i vila en del. När den ökar, ökar vanligtvis ditt födointag samtidigt, som en slags kompensationsmekanism. Nikotin dämpar den effekten och gör att du inte äter mer trots att du förbrukar mer. Även om det bara handlar om 100–200 kcal extra som nikotinet påverkar din förbränning med per dygn, blir det många kalorier över, säg, ett år, vilket kan ge rejälva avtryck på din kroppsvikt. 

Dels har nikotin en anorektisk effekt. Det betyder helt enkelt att du spontant äter mindre när du använder nikotin. Frisättningen av hormoner som noradrenalin, dopamin och serotonin skapar kemiska reaktioner i hjärnan som hämmar matlusten och ökar kaloriförbrukningen. Dessutom kanske nikotin förstärker effekterna mättnadshormonet leptin har på hjärnan.

De här effekterna är hjälpsamma om du försöker gå ner i vikt. Du vet säkert att många går upp i vikt när de slutar röka eller snusa. Det beror inte bara på att de äter mer på grund av abstinens. Dels förbrukar de plötsligt färre kalorier när nikotinet inte längre ökar deras förbränning över vad den egentligen borde ligga på. Dels får de inte den aptithämmande effekten som nikotin bidrar med.

Om du däremot försöker bulka, bygga muskler eller bara gå upp i vikt, är de däremot en pinne i hjulet. Särskilt om du redan har svårt att gå upp i vikt i allmänhet utan att nikotin är med i bilden.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att nikotinbruk inte bara medför negativ påverkan utan även bidrar med saker många har nytta och glädje av. Framförallt drar din hjärna och nervsystem som drar nytta av dess centralstimulerande effekter.

Nikotin och träning: vän eller fiende?

Nikotinbruk är mycket vanligt inom idrott. 

Traditionellt är tobak intimt kopplat till baseball i USA. Mellan 1920 och 1940 hade varje baseball-lag sponsorer i form av cigarettillverkare.48 Mot slutet av 1970-talet blev nikotin i form av tuggtobak populärt inom baseball och amerikansk fotboll.49 Fler än var tredje baseballspelare i major league använde sig av rökfria tobaksprodukter år 2003.50

Man ser ett dosrelaterat förhållande mellan tobak och idrottande, där de som tränar mest och hårdast också använder rökfri tobak i störst utsträckning.51 Styrketräning och lagsporter, i synnerhet ishockey, är kopplade till störst användning av rökfri tobak.

När man, som en del av dopningstesterna under ishockey-VM 2009, kontrollerade nikotinnivåerna hos 72 slumpmässigt utvalda spelare, fann man nikotin och/eller metaboliter av nikotin i blodet hos samtliga.52

Nära 40 % hade nivåer som motsvarar regelbundet bruk, och några uppvisade nivåer du inte kan nå utan medveten “dopning” med nikotin. Dopning inom citationstecken, då nikotin inte står på några dopningslistor, men atleterna använde uppenbarligen nikotinet i syfte att förbättra sin prestationsförmåga.

Även om underlaget är begränsat, visar tillgängliga vetenskapliga bevis att nikotinbruk är vanligt bland idrottare på hög nivå. Det verkar vara mest förekommande inom baseball och ishockey, men överlag är det vanligt bland vinteridrott och sporter där styrka och kraft är viktiga komponenter. Lagidrottare använder nikotin i störst utsträckning och långdistansare i minst.

Nikotin står med på WADA:s (World Anti-Doping Agency) lista över substanser att hålla ett öga på, deras Monitoring Program, men är inte förbjudet på något sätt.

Nikotin, prestation och muskeluppbyggnad

Så över till hur din träning påverkas av nikotin. Låt oss börja med en titt på rökning. Det här är inte en artikel om rökning, men det är där man ser de mest påtagliga effekterna, och det är viktigt att klargöra nikotinets roll.

Rökning

Rökning är en väldigt dålig vana om du är mån om dina träningsresultat. Den mest välkända effekten för de flesta är säkert en sämre syreupptagningsförmåga. Den maximala syreupptagningsförmågan hos icke-rökare är signifikant mycket högre än hos rökare.53 Intressant nog verkar passiv rökning vara lika dåligt som att röka själv.

Ju mer och ju längre du röker, desto sämre syreupptagningsförmåga får du. Det är definitivt uselt om du ägnar dig åt någon form av syrekrävande aktivitet, som konditionsträning. Som tur är återhämtar sig syreupptagningsförmågan om du fimpar för gott.54 Nikotin i sig har inte den här effekten.55

Det finns inte lika många studier som undersöker rökningens effekt på muskeluppbyggnad, men en från 2007 visar att den är allt annat än positiv.56 Den tittar inte på hur mycket styrketräning ökar muskelproteinsyntesen, utan på den ständigt pågående muskelproteinsyntesen i vila, den som pågår dygnet runt vad du än gör. Där fann forskarna att icke-rökare bildar 50 % mer muskelprotein än rökare varje dygn. Det är en dramatisk skillnad, och de spekulerar i att det här är en av förklaringarna till att äldre rökare oftare drabbas av sarkopeni eller åldersrelaterad muskelförlust.

I studien spekulerar forskarna även kring orsakerna kring den här effekten. De nämner nikotin och minskat blodflöde till musklerna som möjliga orsaker. Man vet att rökning leder till sämre blodtillförsel till musklerna, men nikotin har som tidigare nämnt snarare motsatt effekt.

Senare översikter är mer inne på andra ämnen av de otaliga substanser som rökning utsätter kroppen och därmed även muskelcellerna för.57 58 De nämner till exempel aldehyder som acetaldehyd och akrolein som direkt släpps ut i blodet och som påverkar både proteinsyntes och proteinnedbrytning. Dessutom lär proinflammatoriska cytokiner, proteiner som bär kemiska signaler och som du får i dig via cigarettrök, bidra till att påverka muskelmassan. Man vet att rökare har högre nivåer av cytokinerna IL-6 och TNF-alfa än icke-rökare, och båda dessa stimulerar nedbrytning av muskelproteiner och hämmar muskelproteinsyntesen.

Om nikotin ger en försämrad muskelproteinsyntes, lär det inte vara en avgörande faktor. Man ser muskelförlust hos äldre rökare, men jag känner inte till något som visar att nikotin i sig är kopplat till mindre och svagare muskulatur. Det finns väldigt många otäcka ämnen i cigaretter som kan påverka både uppbyggnad och nedbrytning. Inget du vill få i dig om du är ute efter att bygga muskler.

Nikotin från andra källor än rökning

Som du säkert minns från tidigare i artikeln, påverkar nikotin din kropp på ett flertal sätt. Ett antal av dessa är kopplade till bättre prestationsförmåga. Dina adrenalinnivåer stiger, ditt hjärta slår snabbare, dina muskler får mer blod, och du får mer fria fettsyror i blodet som du kan använda som bränsle när du tränar. Men hur ligger det till i praktiken? Kan du omsätta dessa effekter i din träning och prestera bättre med nikotin?

Styrka och kraft

Tre studier undersöker effekten av nikotin på styrka och kraft, alltså resultat som är extra intressanta för dig som styrketränar. En av dessa visade på en prestationshöjande effekt, och en såg ingen skillnad alls. Deltagarna i den tredje studien försämrade faktiskt sin prestationsförmåga.

Den sistnämnda studien testade styrka och reaktionsförmåga hos 20 stycken collegeatleter som regelbundet använde rökfria tobaksprodukter som snus eller tuggtobak.59 Tjugo andra atleter som inte använde sig av tobak fungerade som kontrollgrupp. Forskarna mätte styrka och kraft i knästräckarna hos deltagarna med hjälp av en dynamometer. De fann att tobaksgruppen presterade sämre när de använde tobak två timmar innan och direkt före testet jämfört med när de avstått tobak i 12 timmar. Nikotinet gjorde alltså att deltagarna utvecklade mindre kraft, inte mer som man kanske skulle kunna tro.

I studien där forskarna inte såg några skillnader i prestation hos deltagarna fick unga fotbollsspelare som inte använde rökfri tobak antingen riktigt snus eller placebo-snus. Man undersökte deltagarnas greppstyrka och hur bra de presterade i upphopp efter 40 minuters snusande, men såg såg inga skillnader mellan grupperna.60 Däremot upplevde deltagarna att det riktiga snuset gjorde testerna jobbigare, men det kanske helt enkelt beror på att de inte var vana vid snus eller nikotin. Jag som aldrig provat skulle säkert känna mig olustig och prestera sämre om någon proppade min trut full med snus. 

Men det finns som sagt en studie där man faktisk såg att nikotin påverkar prestationsförmågan positivt.61 Nio unga män fick antingen 2 mg nikotin, 4 mg nikotin eller placebo i form av nikotintuggummin alternativt vanliga tuggummin vid tre olika tillfällen där man titade på benspark och upphopp. När de använde plåstret som gav 2 mg nikotin presterade de bättre i benspark jämfört med placebo. Lustigt nog hade 4 mg nikotin inte större prestationshöjande effekt än placebo. Upphoppen påverkades inte av någon dos nikotin.

Uthållighet

En handfull studier, närmare bestämt fem stycken, undersöker om och hur nikotin påverkar prestationsförmågan vid uthållighetsträning. Av dessa lyckas bara en enstaka studie upptäcka några fördelar med nikotin.62 Tolv friska, icke-rökande män cyklade till utmattning vid två tillfällen. Vid ett av dessa bar de ett nikotinplåster på 7 mg, och vid det andra placebo. Det här var en överkorsningsstudie, så alla deltagare testade båda plåstren, fast slumpen avgjorde vid vilket av tillfällena, och när de cyklade med det riktiga nikotinplåstret på axeln presterade de alltså bättre. Forskarna såg en signifikant ökad uthållighet när de hade på sig ett riktigt nikotinplåster jämfört med ett identiskt plåster utan nikotin. 

Alla andra studier som granskar om nikotin har någon effekt vid uthållighetsträning rapporterar inga skillnader i prestationsförmågan, vare sig de använder ett identiskt studieupplägg eller låter deltagarna springa på ett löpband som går allt snabbare. Dessutom verkar det inte göra någon skillnad om deltagarna är vana vid nikotin eller inte. Inga studier pekar dock på att nikotin är negativt vid uthållighetsträning.

Högintensiv träning

Fyra stycken studier granskar nikotinets effekt på prestationsförmågan vid högintensiv träning. Då menar jag inte styrketräning, utan mer åt sprinthållet.63 64 65 66

Av dessa återfinner vi två stycken bland de vi tog upp i samband med styrka och kraft. De undersökte nämligen flera andra moment också, som Wingate-tester. En av studierna lät sina deltagare springa så kallade shuttle runs, eller beeptest på svenska, där man springer fram och tillbaka mellan två punkter. 

Bara en av studierna fann att deltagarna presterade bättre med nikotin i kroppen, och då handlade det inte ens om kroppsliga effekter. Istället lyckades de planera sin fartstrategi bättre när hjärnan stimulerades av nikotin och presterade bättre på grund av det. Förutom det gav varken snus, nikotintuggummin eller nikotin i tablettform några fördelar jämfört med placebo i några studier eller tester.

Nikotin och prestation: sammanfattning

Sammanfattningsvis pekar forskningen på att du sannolikt inte bör förvänta dig några prestationshöjande effekter av nikotin, oavsett vilken typ av träning du ägnar dig åt. Detta trots att nikotin onekligen har fysiologiska effekter som borde tillåta dig att prestera bättre.

Två studier visar på positiv effekt, men två visar istället på sämre prestation. Alla andra studier ser ingen skillnad mellan nikotin och placebo. Om du inte vet med dig att du reagerar på ett visst sätt, skulle det alltså i praktiken betyda att du troligen presterar varken bättre eller sämre med nikotin i kroppen, och om du skulle få någon effekt, kan den lika gärna vara negativ som positiv.

Jag ska också tillägga att forskningen är ordentligt bristfällig. Studierna är få till antalet, och det är också deltagarna i studierna. De är med andra ord inget speciellt att hänga i granen och har överlag dålig statistisk “power”. Inte heller finns några metaanalyser som går igenom resultaten ordentligt. 

Inga studier tar heller hänsyn till individuell tolerans till nikotin och genetiska förutsättningar att svara på det. Och där skiljer det sig rätt mycket från person till person.67 Bland annat påverkar blodflödet genom levern nikotinomsättningen, och ett lägre blodflöde lär kunna minska en eventuell prestationshöjande effekt, eller åtminstone fördröja den.68

En faktor som talar för att nikotin kan förbättra prestationen är det faktum att det ökar smärttåligheten.69 Hård träning gör onekligen ont, och upplever du mindre smärta när du tar i, borde du ha nytta av det vid intensiv träning. Den här effekten ser man bara hos män, inte hos kvinnor, och det är oklart varför det skiljer sig mellan könen.

Tycker du själv att du presterar bättre med hjälp av nikotin behöver det inte vara inbillning, utan med tanke på hur nikotin påverkar hjärta, hormoner, kärlsystem och muskler tycker man att det borde ge en hjälpande hand vid all slags träning. Det faktum att många elitidrottare upplever att så är fallet pekar på att det kanske ligger något i det. Inte minst borde du kunna dra nytta av en högre smärttålighet vid hård träning, även om det bara verkar vara män som upplever det, av någon anledning.

Som med så mycket annat behövs det mer forskning för att vi ska kunna säga något mer definitivt. I dagsläget pekar dock forskningen, bristfällig eller till och med undermålig som den är, på att nikotin inte direkt är något mirakelmedel för att prestera bättre.

Bör du använda nikotin för träningens skull?

Jag säger nej, forskningen pekar inte på tillräckliga prestationshöjande effekter för att du bör överväga att börja med nikotin om du inte redan använder det. Eventuella små positiva effekter trumfar knappast de förvisso också små riskerna. Om du redan använder nikotin finns det inte heller några övertygande argument för att du bör sluta för träningens skull. Om du inte får nikotinet från rökning förstås.

Nikotin i sig verkar vara relativt ofarligt om du är frisk i övrigt. Det ökar inte blodtrycket annat än akut och bidrar knappast till kroniska inflammationer eller dåliga blodfetter. Forskningen ser heller ingen eller obetydligt ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom som resultat av nikotinbruk, och inte heller någon ökad risk för hjärtattacker. I alla fall om du inte redan har hjärtproblem eller löper stor risk att utveckla dem av någon annan anledning. Orosmolnet på hälsofronten skulle vara de dokumenterade otrevliga effekterna nikotin utövar på benvävnaden.

Om du redan använder nikotin behöver du alltså knappast oroa dig för din hälsa på grund av ditt bruk. Sannolikt kommer du dock heller inte att prestera speciellt mycket bättre av det eller uppleva några dramatiska positiva effekter på din träning. Det gäller även dig som inte använder nikotin. Börja inte med nikotin bara för att någon sagt att du presterar bättre. Så verkar inte vara fallet, i alla fall inte i någon relevant utsträckning.

Det här gäller alltså nikotin i sig, men om du röker och får nikotin den vägen är det dåligt för i princip allt, både din hälsa och din träning. I sådana fall tjänar både din syreupptagningsförmåga och dina muskler på att du slutar eller byter nikotinkälla till en rökfri sådan.

Sammanfattning och slutsatser

 • Nikotin saknar inte negativa hälsoeffekter. Dessa är förhållandevis milda. Det är rökning som är farligt, inte nikotinet i cigaretterna eller att bruka nikotin från andra källor. Det är inte hälsosamt, men riskerna överdrivs ofta.
 • Du får även en del positiva effekter av nikotinbruk. Du blir piggare, får mer fokus, plus att vissa minnesaspekter verkar förbättras. Nikotin verkar också utöva positiva effekter vid ulcerös kolit, motverkar viktuppgång och skyddar kanske till och med mot Parkinsons sjukdom.
 • När det gäller träning och prestationsförmåga verkar nikotin inte påverka så mycket varken hit eller dit. Några studier visar på en positiv effekt, andra på en negativ. De flesta ser dock ingen prestationspåverkan åt något håll. Man ska dock ha i åtanke att forskningen inte är något vidare. Studierna är både få till antalet och med ett litet deltagarantal.

Nikotin som sådant verkar vara ganska neutralt för din hälsa. Tyvärr också för din prestation och dina träningsresultat.

Referenser

 1. Sleep, Volume 27, Issue 6, September 2004, Pages 1181–1194. What Keeps Us Awake: the Neuropharmacology of Stimulants and Wakefulness Promoting Medications.
 2. Smoking and Tobacco Control Monograph No. 9: Chemistry and Toxicology.
 3. N Engl J Med 1993; 329:437. The Nicotine Content of Common Vegetables.
 4. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics May 1982, 221 (2) 368-372. Interindividual variability in the metabolism and cardiovascular effects of nicotine in man.
 5. JAMA. 1944;125(11):761-767. THE EFFECT OF SMOKING CIGARETS AND OF INTRAVENOUS ADMINISTRATION OF NICOTINE ON THE ELECTROCARDIOGRAM, BASAL METABOLIC RATE, CUTANEOUS TEMPERATURE, BLOOD PRESSURE AND PULSE RATE OF NORMAL PERSONS.
 6. Cardiovascular Effects of Nicotine and Smoking, September 1960, Pages 102-113.INFLUENCE OF NICOTINE ON THE BLOOD FLOW OF RESTING SKELETAL MUSCLE AND OF THE DIGITS IN NORMAL SUBJECTS.
 7. Circulation Research. 1961;9:631–638. Effect of Cigarette Smoking and Nicotine on Serum Free Fatty Acids.
 8. Psychopharmacology 117, 2–10 (1995). The scientific case that nicotine is addictive.
 9. J Pharmacopuncture. 2020 Mar 31; 23(1): 1–7. Nicotine Addiction: Neurobiology and Mechanism.
 10. Biol Psychiatry. 2005 Feb 15;57(4):351-60. Rapid delivery of nicotine promotes behavioral sensitization and alters its neurobiological impact.
 11. Annu Rev Pharmacol Toxicol. 2009; 49: 57–71. Pharmacology of Nicotine: Addiction, Smoking-Induced Disease, and Therapeutics.
 12. Handb Exp Pharmacol. 2009; (192): 29–60. Nicotine Chemistry, Metabolism, Kinetics and Biomarkers.
 13. N Engl J Med. 2010 Jun 17; 362(24): 2295–2303. Nicotine Addiction.
 14. Medical Clinics of North America, Volume 76, Issue 2, March 1992, Pages 415-437. Cigarette smoking and nicotine addiction.
 15. Clin Pharmacol Ther. 1988 Jul;44(1):23-8. Nicotine absorption and cardiovascular effects with smokeless tobacco use: comparison with cigarettes and nicotine gum.
 16. Handb Exp Pharmacol. 2009; (192): 29–60. Nicotine Chemistry, Metabolism, Kinetics and Biomarkers.
 17. Clin Pharmacol Ther. 1987 Apr;41(4):467-73. Determinants of nicotine intake while chewing nicotine polacrilex gum.
 18. Psychopharmacology 149, 198–202 (2000). A comparison of the abuse liability and dependence potential of nicotine patch, gum, spray and inhaler.
 19. Cochrane Database Syst Rev. 2018 May 31;5(5):CD000146. Nicotine replacement therapy versus control for smoking cessation.
 20. International Agency for Research on Cancer. Does Nicotine Cause Cancer?
 21. National Cancer Institute: Harms of Cigarette Smoking and Health Benefits of Quitting.
 22. Life Sciences Volume 91, Issues 21–22, 27 November 2012, Pages 1058-1064. Nicotine and pathological angiogenesis.
 23. PLoS One. 2009; 4(10): e7524. Nicotine Promotes Tumor Growth and Metastasis in Mouse Models of Lung Cancer.
 24. Front Oncol. 2015; 5: 196. Nicotine: Carcinogenicity and Effects on Response to Cancer Treatment – A Review.
 25. Nature Communications 12, Article 474 (2021). Nicotine promotes breast cancer metastasis by stimulating N2 neutrophils and generating pre-metastatic niche in lung.
 26. Exp Dermatol. 2004 Nov;13(11):665-70. Nicotine effects on skin: are they positive or negative?
 27. Am J Lifestyle Med. 2019 Nov-Dec; 13(6): 602–605. Cigarette Smoking: An Accessory to the Development of Insulin Resistance.
 28. Diabetes 2012 Dec; 61(12): 3078-3080. Nicotine and Insulin Resistance: When the Smoke Clears.
 29. Diabetes. 2012 Dec; 61(12): 3156–3166. Novel and Reversible Mechanisms of Smoking-Induced Insulin Resistance in Humans.
 30. Curr Neuropharmacol. 2007 Sep; 5(3): 213–222. Effects of Nicotine During Pregnancy: Human and Experimental Evidence.
 31. Dev Pharmacol Ther. 1985;8(6):384-95. Extent of nicotine and cotinine transfer to the human fetus, placenta and amniotic fluid of smoking mothers.
 32. Birth Defects Res C Embryo Today. 2016 Jun;108(2):181-92. The effects of nicotine on human fetal development.
 33. Cochrane Database Syst Rev. 2020 May 22;5(5):CD013629. Factors influencing the uptake and use of nicotine replacement therapy and e-cigarettes in pregnant women who smoke: a qualitative evidence synthesis.
 34. Sleep Medicine Reviews, Volume 13, Issue 5, October 2009, Pages 363-377. Effects of nicotine on sleep during consumption, withdrawal and replacement therapy.
 35. J Osteoporos. 2018; 2018: 1206235. The Effect of Tobacco Smoking on Bone Mass: An Overview of Pathophysiologic Mechanisms.
 36. Current Pharmaceutical Design, Volume 13 , Issue 12 , 2007. The Neurobiological Bases for the Pharmacotherapy of Nicotine Addiction.
 37. Psychopharmacology (Berl). 2010 Jul; 210(4): 453–469. Meta-analysis of the acute effects of nicotine and smoking on human performance.
 38. Br J Psychiatry. 1989 Jun;154:797-800. The effects of nicotine on attention, information processing, and short-term memory in patients with dementia of the Alzheimer type.
 39. Psychopharmacology 143, 158–165 (1999). Four-week nicotine skin patch treatment effects on cognitive performance in Alzheimer’s disease.
 40. Neurology, January 10, 2012; 78 (2). Nicotine treatment of mild cognitive impairment.
 41. Scientific Reports 11, Article 9579 (2021). Nicotine suppresses Parkinson’s disease like phenotypes induced by Synphilin-1 overexpression in Drosophila melanogaster by increasing tyrosine hydroxylase and dopamine levels.
 42. Acta Neuropathologica Communications 6, Article 120 (2018). Nicotine promotes neuron survival and partially protects from Parkinson’s disease by suppressing SIRT6.
 43. Br J Clin Pharmacol. 1999 Oct; 48(4): 481–484. Nicotine treatment for ulcerative colitis.
 44. Cureus. 2020 Oct; 12(10): e11096. Transdermal Nicotine as a Treatment Option for Ulcerative Colitis: A Review.
 45. Chest, Volume 87, Issue 1, January 1985, Pages 11-17. Nicotine: A Different Approach to Treatment of Obstructive Sleep Apnea.
 46. Chest. 2014 Dec; 146(6): 1673–1680. Where There Is Smoke…There Is Sleep Apnea.
 47. Clin Pharmacol Ther. 2011 Jul; 90(1): 164–168. Nicotine, and Body Weight.
 48. Tob Control. 2005 Feb;14(1):1-2. Tobacco in sport: an endless addiction?
 49. N Engl J Med 1988; 318:1281-1285. Use of Smokeless Tobacco in Major-League Baseball.
 50. Tobacco Control 14(1):31-6. Smokeless Tobacco Use Among Professional Baseball Players.
 51. BMC Public Health volume 12, Article number: 230 (2012). Sports activity and the use of cigarettes and snus among young males in Finland in 1999-2010.
 52. Journal of Chromatography A, Volume 1217, Issue 48, 26 November 2010, Pages 7528-7538. Determination of nicotine and nicotine metabolites in urine by hydrophilic interaction chromatography–tandem mass spectrometry: Potential use of smokeless tobacco products by ice hockey players.
 53. Multidisciplinary Respiratory Medicine 2014, 9:34. The influence of active and passive smoking on the cardiorespiratory fitness of adults.
 54. Military Medicine, Volume 180, Issue 3, March 2015, Pages 343–349. Smoking Cessation and Improvement in Physical Performance Among Young Men.
 55. Medicine & Science in Sports & Exercise: March 1992 – Volume 24 – Issue 3 – p 389-395. The effects of oral smokeless tobacco on the cardiorespiratory response to exercise.
 56. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2007 Sep;293(3):E843-8. Smoking impairs muscle protein synthesis and increases the expression of myostatin and MAFbx in muscle.
 57. Journal of Muscle Research and Cell Motility 33, 199–208 (2012). Identification of possible cigarette smoke constituents responsible for muscle catabolism.
 58. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, Volume 191, Issue 6, 2014. Smoking-induced Skeletal Muscle Dysfunction. From Evidence to Mechanisms.
 59. Medicine & Science in Sports & Exercise: October 1998 – Volume 30 – Issue 10 – p 1548-1551. Smokeless tobacco, reaction time, and strength in athletes.
 60. Scand J Med Sci Sports. 2015 Aug;25(4):e423-31. Acute effect of Snus on physical performance and perceived cognitive load on amateur footballers.
 61. Sports Medicine – Open volume 3, Article number: 5 (2017). A Randomised, Placebo-Controlled, Crossover Study Investigating the Effects of Nicotine Gum on Strength, Power and Anaerobic Performance in Nicotine-Naïve, Active Males.
 62. Exp Physiol. 2006 Jul;91(4):705-13. Effect of transdermal nicotine administration on exercise endurance in men.
 63. Sports Medicine – Open volume 3, Article number: 5 (2017). A Randomised, Placebo-Controlled, Crossover Study Investigating the Effects of Nicotine Gum on Strength, Power and Anaerobic Performance in Nicotine-Naïve, Active Males.
 64. Mil Med. 1992 Feb;157(2):51-5. Effects of varying doses of smokeless tobacco at rest and during brief, high-intensity exercise.
 65. Scand J Med Sci Sports. 2015 Aug;25(4):e423-31. Acute effect of Snus on physical performance and perceived cognitive load on amateur footballers.
 66. Journal of Physical Education and Sport 15(1), Art 17, pp. 103 – 107, 2015. The acute effect of nicotine intake on anaerobic exercise performance.
 67. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics May 1982, 221 (2) 368-372. Interindividual variability in the metabolism and cardiovascular effects of nicotine in man.
 68. Nicotine Psychopharmacology pp 29-60. Nicotine Chemistry, Metabolism, Kinetics and Biomarkers.
 69. Experimental and Clinical Psychopharmacology, 6(1), 96–106. Pain inhibition, nicotine, and gender.


1 svar på ”Nikotin: så påverkas din kropp, din hälsa och din träning”

 1. Härligt med fakta serverad i både film- och textform. Ni styrkelabbare fortsätter ständigt att skapa intresse och uppskattning av ert gedigna arbete.

  Svara

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.