Kaffe kopplat till minskad risk att dö i förtid, oavsett orsak

Kaffe är, förutom vatten, den mest populära drycken i världen. Över 400 miljarder koppar häller vi oss varje år. I Nordamerika och Europa dricker vi nästan en tredjedel så mycket kaffe som vi dricker vanligt kranvatten. Det är alltså en så omfattande global konsumtion att den skulle kunna ha kapacitet att påverka världshälsan.

Kaffe och vår hälsa

Tidigare ansågs kaffedrickande något man borde begränsa eller kanske till och med undvika. Det var både den allmänna uppfattningen och något av en vetenskaplig konsensus att kaffe var potentiellt hälsovådligt, eftersom koffein i isolerade studier har visats höja blodtrycket. Högt blodtryck är en stor riskfaktor för hjärtsjukdom och stroke, och kan leda till skador på njurar och andra organ, så det var inte en obefogad oro. Dessutom har kaffe misstänkliggjorts i sammanhang med vissa cancerformer, som blåscancer.

Allt eftersom årtiondena passerat och den samlade forskningen på kaffets effekter på vår hälsa har blivit allt mer omfattande, har den negativa uppfattningen förändrats. Nästan alla stora analyser i modern tid har visat att kaffekonsumtion är kopplad till minskad risk för diabetes, flera olika former av cancer, hjärt- och kärlsjukdom och även risken att dö i förtid avsett vilken orsak det handlar om. En del studier har till och med visat en dosrelaterad ”ju mer desto bättre”-effekt.

Ny meta-analys demonstrerar kaffets förträfflighet

I dagarna publicerades en stor meta-analys som presenterar den mest omfattande sammanställningen hittills på området. Forskarna gick igenom 40 kohortstudier och sammanställde all data som undersökt kopplingarna mellan kaffekonsumtion och risken att dö i förtid både i allmänhet och av specifika orsaker som hjärtsjukdom, cancer, lungsjukdom och diabetes.

Totalt gick man igenom data från 3852651 individer och sammanlagt 450256 dödsfall som orsakades av ovanstående sjukdomar och omständigheter.

Det visade sig att kaffekonsumtion var kopplad till lägre risk att dö i förtid oavsett orsak jämfört med att inte dricka kaffe alls. Den lägsta relativa risken att dö i förtid i allmänhet fann man vid ett intag av 3,5 koppar per dag, medan risken att dö i förtid av cancer och hjärtsjukdom minskade som mest av ett kaffeintag på 2 respektive 2,5 koppar per dag.

De här sambanden mellan kaffeintag och minskad risk att dö i förtid kvarstod även efter det att man justerat för en rad viktiga faktorer. Oavsett ålder, övervikt, alkoholintag, rökning eller det totala koffeinintaget såg man ett tydligt samband med en moderat kaffekonsumtion på två till fyra koppar per dag och en minskad risk att dö i förtid, både i allmänhet och av cancer eller hjärtsjukdom.

Mer än så är inte skadligt, men var heller inte kopplat till några ytterligare förbättringar av resultaten.

Korrelation eller kausalitet?

Resultaten från den här meta-analysen är, som vanligt, kopplingar som inte kan verifiera orsakssamband, men dessa faktorer man justerat för hör till de som påverkar vår hälsa mest negativt. Det indikerar att det är fullt möjligt att det inte bara handlar om en allmänt mer hälsosam livsstil där kaffedrickande ingår som ligger bakom resultaten, utan det kan röra sig om mer än bara kopplingar.

Möjliga mekanismer

Kaffe innehåller fler än 1000 olika kemikalier. Vi vet inte vad alla dessa gör i kroppen var för sig, och vi har ingen aning om hur alla dessa ämnen interagerar med varandra och påverkar vår hälsa. Vi har sannolikt inte ens upptäckt alla ämnen som finns i kaffebönan.

Det finns en rad mekanismer genom vilka kaffe skulle kunna påverka hälsan och risken att dö i förtid.

Vi vet att oxidativ stress och kroniska inflammationer har en negativ effekt på hälsan och ökar risken att drabbas av flera kroniska sjukdomar som förkortar livet. Kaffe innehåller ett flertal kraftfulla antioxidativa ämnen, som melanoider, kahweol, kafestol och trigonellin. Koffein hör faktiskt också hit.

Tidigare studier har visat högre nivåer av antioxidativa enzymer i blodet hos kaffedrickare. Kaffe verkar också kunna skydda mot DNA-skador och lipidperoxidation, vilket är starkt kopplat till cancer och åderförfettning.

Slutsats

Din nästa kopp kaffe kanske inte bara är välsmakande och gör dig pigg och högpresterande. Den kanske till och med räddar ditt liv.

Referens

Eur J Epidemiol. 2019 May 4. Coffee consumption and all-cause and cause-specific mortality: a meta-analysis by potential modifiers.2 svar på ”Kaffe kopplat till minskad risk att dö i förtid, oavsett orsak”

    • Det finns inte tillräckligt med bevis för det, men det beror mest på att det inte finns speciellt mycket forskning på koffeinfritt kaffe, inte på att man misstänker att det skulle vara sämre. Det känns troligt att effekterna skulle vara likvärdiga. Det är inte koffeinet som är kopplat till eventuella hälsofördelar.

      Svara

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.