Hantelflyes

Tränade muskler

Muskler som tränas av hantelflyes

Primära

  • Bröst

Sekundära

  • Främre axel

Instruktioner

  1. Lägg dig på en bänk, och lyft upp ett par hantlar till utgångspositionen.
  2. Med nästan helt raka armar, sänk kontrollerat hantlarna åt sidorna.
  3. När du sänkt hantlarna så djupt du kan, vänd kontrollerat rörelsen och återför hantlarna till utgångspositionen.
  4. Upprepa.

Kommentar

Hantelflyes är en isolationsövning för bröst- och främre axelmuskeln. På grund av att belastningens hävarm blir lång när du är i den tyngsta delen av rörelsen, är det lätt att råka välja för tunga vikter, med teknikuppoffringar som följd.

Belastningskurvan är förhållandevis ojämn vid hantelflyes, då musklerna är nästan helt avlastade i toppläget. Ett alternativt utförande kan vara att undvika den delen av rörelsen, och vända rörelsen strax före du når toppläget för att bibehålla anspänningen i de arbetande musklerna. En alternativ övning för att komma runt detta kan vara kabelflyes eller maskinflyes, där belastningskurvan är något mer jämn.

Utrustning

(Affiliatelänkar)

>> Klicka här för att återgå till övningsbanken.


Text och bild från Styrkelabbets träningsapp.