Hantelflyes

Tränade muskler

Muskler som tränas av hantelflyes

Primära

  • Bröst

Sekundära

  • Främre axel

Instruktioner

  • Lägg dig på en bänk, och lyft upp ett par hantlar till utgångspositionen.
  • Med nästan helt raka armar, sänk kontrollerat hantlarna åt sidorna.
  • När du sänkt hantlarna så djupt du kan, vänd kontrollerat rörelsen och återför hantlarna till utgångspositionen.
  • Upprepa.

Kommentar

Hantelflyes är en isolationsövning för bröst- och främre axelmuskeln. På grund av att belastningens hävarm blir lång när du är i den tyngsta delen av rörelsen, är det lätt att råka välja för tunga vikter, med teknikuppoffringar som följd.

Belastningskurvan är förhållandevis ojämn vid hantelflyes, då musklerna är nästan helt avlastade i toppläget. Ett alternativt utförande kan vara att undvika den delen av rörelsen, och vända rörelsen strax före du når toppläget för att bibehålla anspänningen i de arbetande musklerna. En alternativ övning för att komma runt detta kan vara kabelflyes eller maskinflyes, där belastningskurvan är något mer jämn.

Utrustning

(Affiliatelänkar)

>> Klicka här för att återgå till övningsbanken.


Text och bild från Styrkelabbets träningsapp.