Stående kabelflyes

Tränade muskler

Muskler som tränas vid stående kabelflyes

Primära

  • Bröst

Sekundära

  • Främre axel

Instruktioner

  1. Fäst ett par handtag i högsta läget på en kryssdragställning. Greppa handtagen, kliv fram ett steg och luta överkroppen svagt framåt.
  2. Med bara en svag krökning i armarna, för fram handtagen så att de möts framför kroppen.
  3. Släpp kontrollerat tillbaka armarna till startläget.

Kommentar

Kabelflyes är en isolationsövning för bröst- och främre axelmuskeln. I jämförelse med liggande hantelflyes är belastningskurvan mer jämn i kabelflyes, och du har en mer konstant belastning på bröstmusklerna genom hela rörelsen.

Ett alternativt utförande av kabelflyes är att fästa handtagen i den nedre delen av kryssdraget, för en mer uppåtgående rörelse. Ett annat alternativ på utförande är att ligga ned på en bänk mellan kryssdragen med handtagen fästa i det nedre läget, och utföra liggande kabelflyes, liknande liggande hantelflyes.

>> Klicka här för att återgå till övningsbanken.


Text och bild från Styrkelabbets träningsapp.