Omvända maskinflyes

Omvända maskinflyes teknik och utförande

Tränade muskler

Muskler som tränas av omvända maskinflyes

Primära

  • Bakre axel
  • Rotatorkuff

Sekundära

  • Trapezius

Instruktioner

  1. Ställ in maskinens bröststöd och handtag så att du kan greppa handtagen i axelhöjd, och får en lång rörelselängd.
  2. Med nästan helt raka armar (bara en svag krökning i armbågen), dra handtagen bakåt genom att föra armarna rakt ut åt sidorna.
  3. Släpp kontrollerat tillbaka handtagen till utgångsläget igen.

Kommentar

Omvända maskinflyes är en isolationsövning för musklerna som för överarmen rakt bakåt, och tränar därmed flera av antagonisterna till vanliga pressövningar.

>> Klicka här för att återgå till övningsbanken.


Text och bild från Styrkelabbets träningsapp.