Inåtrotation av axel med band

Inåtrotation av axel med band

Tränade muskler

Muskler som tränas av inåtrotation

Primära

  • Rotatorkuff (främre)

Instruktioner

  1. Fäst ett elastiskt band vid armbågshöjd. Greppa bandet, ta ett par steg bort och stå med sidan mot fästet.
  2. Håll bandet i handen som är närmast fästpunkten. Håll din överarm tätt intill kroppen, och armbågen böjd till 90 grader.
  3. Rotera din överarm inåt mot bandets motstånd, så långt som möjligt.
  4. Återgå kontrollerat till utgångsläget, och upprepa.

Kommentar

Inåtrotationer av axeln tränar den främre delen av din rotatorkuff (subscapularis).

Alternativ till att använda ett elastiskt band är att utföra inåtrotationer med kabel eller hantel (liggandes).

>> Klicka här för att återgå till övningsbanken.


Text och bild från Styrkelabbets träningsapp.