Axelpress med hantlar

Tränade muskler

Muskler som tränas av axelpress med hantlar

Primära

  • Främre axel

Sekundära

  • Triceps
  • Mellersta axel

Instruktioner

  1. Greppa ett par hantlar, och lyft upp dem till utgångsläget vid dina axlar.
  2. Andas in och sätt ett lätt buktryck.
  3. Pressa hantlarna uppåt till raka armar, samtidigt som du andas ut.
  4. Andas in i toppläget, eller medan du kontrollerat sänker ned hantlarna till axlarna igen.
  5. Upprepa.

Kommentar

Axelpress med hantlar är en variant av press med skivstång. Hantlarna medför ett ökat krav på stabilisering i skuldran, och kan också möjliggöra en något längre rörelselängd. Det blir också möjligt att föra armarna mer åt sidorna än med en skivstång, vilket kan lägga mer av belastningen på mellersta axelmuskeln.

Övningen kan utföras både sittande och stående, och med en eller två armar åt gången. Att träna axelpress stående med en arm åt gången ökar muskelaktiveringen i de sneda magmusklerna (obliquerna).

Utrustning

>> Klicka här för att återgå till övningsbanken.


Text och bild från Styrkelabbets träningsapp.