Utåtrotation av axel med band

Utåtrotation av axel med band

Tränade muskler

Muskler som tränas av utåtrotation

Primära

  • Rotatorkuff (bakre)

Instruktioner

  1. Fäst ett elastiskt band vid armbågshöjd. Greppa bandet, ta ett par steg bort och stå med sidan mot fästet.
  2. Håll bandet i handen som är längst från fästpunkten. Håll din överarm tätt intill kroppen, och armbågen böjd till 90 grader.
  3. Rotera din överarm utåt mot bandets motstånd, så långt som möjligt.
  4. Återgå kontrollerat till utgångsläget, och upprepa.

Kommentar

Utåtrotationer av axeln tränar den bakre delen av din rotatorkuff, främst infraspinatus.

Alternativ till att använda ett elastiskt band är att utföra utåtrotationer med kabel eller hantel (liggandes).

>> Klicka här för att återgå till övningsbanken.


Text och bild från Styrkelabbets träningsapp.