Sittande vadpress

Tränade muskler

Muskler som tränas av vadpress

Primära

  • Vader

Instruktioner

  1. Sätt dig på sitsen och justera knädynan till korrekt höjd. Placera främre delen av dina fötter på fotstödet.
  2. Sänk ned vikten genom att böja på fotlederna i en kontrollerad rörelse.
  3. Tryck upp vikten genom att räta ut fotlederna.

Kommentar

Sittande vadpress tränar främst den inre vadmuskeln (soleus), på grund av att den yttre vadmuskeln (gastrocnemius) är i ett förkortat läge.

En variant av övningen är stående vadpress, där bägge vadmuskler arbetar samtidigt.

>> Klicka här för att återgå till övningsbanken.


Text och bild från Styrkelabbets träningsapp.