Omvända hantelflyes

Tränade muskler

Muskler som tränas av omvänd hantelrodd

Primära

  • Bakre axel
  • Rotatorcuffen

Sekundära

  • Trapezius

Instruktioner

  1. Luta dig fram med ett par hantlar i händerna, och låt armarna hänga lodrätt mot golvet.
  2. Med nästan helt raka armar (bara en svag krökning i armbågen), lyft kontrollerat hantlarna så högt upp du kan genom att föra armarna rakt ut åt sidorna.
  3. Sänk kontrollerat ned hantlarna till utgångsläget igen.

Kommentar

Omvända hantelflyes är en isolationsövning för musklerna som för överarmen rakt bakåt, och tränar därmed flera av antagonisterna till vanliga pressövningar. Till skillnad mot rörelser såsom latsdrag eller rodd, så rör sig överarmen bara marginellt närmare latsens ursprung, vilket medför att dessa ej är särskilt delaktiga i arbetet vid omvända flyes.

Detta är en övning där det är lätt hänt att du börjar fuska genom att gunga, och därmed flyttar arbetet till ländrygg och höftsträckare istället för bakre axeln, så var noga med att välja tillräckligt lätta vikter för att kunna kontrollera rörelsen.

Utrustning

>> Klicka här för att återgå till övningsbanken.


Text och bild från Styrkelabbets träningsapp.