Höftabduktion i maskin

Tränade muskler

Muskler som tränas av höftabduktion i maskin

Primära

  • Abduktorer

Sekundära

  • Rumpa

Instruktioner

  1. Justera maskinen till önskade inställningar, sätt dig på dynan och greppa handtagen.
  2. Tryck ut dynorna genom att sära på benen så långt du kan.
  3. Återgå kontrollerat till utgångsläget igen.

Kommentar

Höftabduktion i maskin tränar musklerna som abducerar (för ut) lårbenen, till exempel gluteus medius och delar av gluteus maximus.

>> Klicka här för att återgå till övningsbanken.


Text och bild från Styrkelabbets träningsapp.