Höftabduktion i maskin

Tränade muskler

Muskler som tränas av höftabduktion i maskin

Primära

  • Abduktorer

Sekundära

  • Rumpa

Instruktioner

  • Justera maskinen till önskade inställningar, sätt dig på dynan och greppa handtagen.
  • Tryck ut dynorna genom att sära på benen så långt du kan.
  • Återgå kontrollerat till utgångsläget igen.

Kommentar

Höftabduktion i maskin tränar musklerna som abducerar (för ut) lårbenen, till exempel gluteus medius och delar av gluteus maximus.

>> Klicka här för att återgå till övningsbanken.


Text och bild från Styrkelabbets träningsapp.