Hammarcurl

Tränade muskler

Muskler som tränas av hammarcurl

Primära

  • Biceps

Sekundära

  • Underarmsböjare

Instruktioner

  1. Håll ett par hantlar med neutralt grepp (handflatorna pekande mot varandra), och armarna hängande vid dina sidor.
  2. Lyft kontrollerat upp hantlarna genom att böja i armbågsleden.
  3. Undvik att låta överarmarna gå bakåt under utförandet, utan behåll dem vid din sida eller för dem svagt framåt.
  4. Vänd rörelsen och sänk kontrollerat tillbaka hantlarna till utgångsläget.

Kommentar

Hammarcurl är en variant av hantelcurl där du håller hantlarna med ett neutralt grepp. Det placerar brachioradialis i ett lite starkare läge, och kan troligen ge en bättre träningseffekt på denna muskel.

För bästa träningseffekt på armböjarna (biceps, bland andra) bör du troligen eftersträva ett strikt utförande där armböjarna är under konstant belastning. För detta kan du prova att inte låta armbågarna gå bakåt under utförandet, samt behålla anspänningen i muskeln i startläget av övningen.

Utrustning

>> Klicka här för att återgå till övningsbanken.


Text och bild från Styrkelabbets träningsapp.