Facepull

Facepull teknik och utförande

Tränade muskler

Muskler som tränas av face pull

Primära

  • Bakre axel
  • Rotatorkuff

Sekundära

  • Trapezius
  • Mellersta axel

Instruktioner

  1. Fäst ett rephandtag i ett högt fäste i en kabelhiss. Greppa repet med ett överhandsgrepp, och ta ett steg eller två bakåt.
  2. Med höga armbågar, dra handtaget mot dig genom att låta överarmarna röra sig rakt ut mot sidorna samtidigt som du roterar underarmarna uppåt.
  3. Återgå kontrollerat till utgångsläget genom att släppa fram handtaget igen.

Kommentar

Den här övningen kan även utföras med ett elastiskt band fäst framför dig, eller stående framåtlutad med hantlar. Börja med en lätt vikt i den här övningen, och fokusera på utförande och muskelkontakt framför vikt.

Utrustning

(Affiliatelänkar)


>> Klicka här för att återgå till övningsbanken.


Text och bild från Styrkelabbets träningsapp.