Enhands kabelrodd

Enhands kabelrodd teknik och utförande

Tränade muskler

Muskler som tränas av enhands kabelrodd

Primära

  • Lats
  • Bakre axel
  • Trapezius

Sekundära

  • Biceps
  • Rotatorkuff
  • Underarmsböjare

Instruktioner

  • Greppa handtaget och sätt dig i utgångspositionen.
  • Andas in och dra handtaget mot sidan av din mage, samtidigt som du lutar dig svagt bakåt.
  • Andas ut, och återgå kontrollerat till startläget genom att luta dig något framåt, och sträcka ut armen igen.

Kommentar

I kabelrodd kan du luta dig framåt något i startläget, och luta dig bak något i det bakre läget. Låt skulderbladet jobba aktivt genom att gå fram när du släpper tillbaka vikten, och dra bak det när du drar vikten mot dig.

I den här varianten av kabelrodd tränar du en arm åt gången, vilket kan öka fokus på den tränade muskeln.

>> Klicka här för att återgå till övningsbanken.


Text och bild från Styrkelabbets träningsapp.