Enhands kabelrodd

Enhands kabelrodd teknik och utförande

Tränade muskler

Muskler som tränas av enhands kabelrodd

Primära

  • Lats
  • Bakre axel
  • Trapezius

Sekundära

  • Biceps
  • Rotatorkuff
  • Underarmsböjare

Instruktioner

  1. Greppa handtaget och sätt dig i utgångspositionen.
  2. Andas in och dra handtaget mot sidan av din mage, samtidigt som du lutar dig svagt bakåt.
  3. Andas ut, och återgå kontrollerat till startläget genom att luta dig något framåt, och sträcka ut armen igen.

Kommentar

I kabelrodd kan du luta dig framåt något i startläget, och luta dig bak något i det bakre läget. Låt skulderbladet jobba aktivt genom att gå fram när du släpper tillbaka vikten, och dra bak det när du drar vikten mot dig.

I den här varianten av kabelrodd tränar du en arm åt gången, vilket kan öka fokus på den tränade muskeln.

>> Klicka här för att återgå till övningsbanken.


Text och bild från Styrkelabbets träningsapp.