Brutalbänk

Brutalbänk teknik och utförande

Tränade muskler

Muskler som tränas av brutalbänk

Primära

  • Raka magmuskeln

Sekundära

  • Sneda magmusklerna

Instruktioner

  1. Klättra upp i ställningen och sänk ned överkroppen till utgångsläget, med händerna korsade framför bröstet.
  2. Lyft din överkropp uppåt genom att spänna magen.
  3. Vänd rörelsen och sänk kontrollerat ned överkroppen till utgångsläget igen.

Kommentar

Brutalbänk är en krävande magövning, och som kan behöva en del övning före du kommer i och ur ställningen på ett smidigt vis. Övningen kan göras lättare genom att sträcka armarna mot fotänden, och tyngre genom att hålla ut armarna längs med huvudet eller genom att hålla en vikt mot famnen.

>> Klicka här för att återgå till övningsbanken.


Text och bild från Styrkelabbets träningsapp.